Taxaties

De waarde van iets begroten, ramen of schatten; bij een taxatie moeten we de waarde van vastgoed zo dicht mogelijk benaderen. Vastgoed dat onder andere door ons getaxeerd wordt zijn woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, recreatieobjecten, bijzondere openbare gebouwen (zoals kerken, scholen, ziekenhuizen), kastelen en landgoederen, fabrieken en terreinen (bv. bouwterrein, landbouwterrein).

Waarmee kunnen we u helpen?

Voor de waarde die aan dit vastgoed wordt toegekend zijn, afhankelijk van het type vastgoed, de volgende aspecten in meer- of mindere mate van belang:

 • ligging/locatie 
 • vastgoedmarkt in het algemeen 
 • grootschaligheid 
 • bestemming 
 • verhuursituatie 
 • huurwaarde 
 • exploitatielasten 
 • milieuaspecten 
 • bouwkundige staat 
 • belevingswaarde 
 • verkoopbaarheid 
 • specifiek karakter 
 • multifunctionaliteit 
 • trendgevoeligheid 
 • verhuurbaarheid 
 • verhuurmarkt in het algemeen 
 • onderhoudssituatie 
 • uitpondbaarheid 
 • onderhoudsgevoelig karakter 

Heideweg biedt haar opdrachtgevers betrouwbare taxaties, waarin al deze aspecten worden meegenomen en die worden voorzien van actuele en lokale marktinformatie. Wij zijn hoofdzakelijk werkzaam in het zuiden van het land. Wij zijn daar dan ook goed bekend met lokale situaties en omstandigheden. Een garantie voor een nauwkeurige en kwalitatieve taxatie. Op verzoek voeren wij echter ook taxaties uit in geheel Nederland, vaak zoeken we daarbij samenwerking met plaatselijke collega’s. Door onze flexibele instelling zijn wij in staat om binnen een korte tijd een nauwkeurige en kwalitatief goede taxatie af te ronden.

Taxaties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.